Aktuellt


Nästa nummer av Berg och Mineral planeras komma ut under oktober


Vi planerar att arrangera en medlemsträff under hösten via Skype.


SAGS mineralmässa kommer att skjutas upp till senvåren 2021

SAGS

Välkommen till Stockholms Amatörgeologiska Sällskaps, SAGS, webbsida.

Stockholms Amatörgeologiska Sällskap, SAGS, är en förening för geologi- och mineralogi-intresserade i alla åldrar.

Föreningen anordnar inneträffar sista tisdagen varje månad, med uppehåll under sommaren. I december hålls istället en mineralauktion i anslutning till Lucia.

SAGS arrangerar också ett antal exkursioner både vår och höst. Oftast letar vi mineral vid någon gruvvarp i Mellansverige, men ibland reser vi lite längre, t.ex. till våra grannländer. Ibland besöker vi gruvor eller mineralutställningar.

SAGS  smyckestens- och mineralmässa brukar anordnas november i Geovetarhuset, Stockholms universitet. 2020 års mässa är uppskjuten. Vi hoppas kunna arrangera mässan under senvåren 2021 istället. Mer information kommer under vintern-våren.

 

Foto Jerry Johansson

Violetta platta diasporkristaller och färglösa nålformiga kristaller av natrolit, från Sagabrottet, Norge. Foto Jerry Johansson © 2011.