Aktuellt


SAGS anordnar mineralletning och korvgrillning på Utö den 16 juni. Välkomna!

SAGS Fototävling avgjord

SAGS arrangerade under 2015 en fototävling. Vi visar de tre bilder som fick flest röster. Först det vinnande bidraget som hade skickats in av Leo Ziegel:

Agat

På delad andraplats kom följande två bidrag, båda insända av Bertil Otter:

Elbait var. Verdelit

 

Swedenborgit

Dessa tre bidrag fick flest röster av juryn, [...]

Lösenord och medlemssidor

Lösenord används av administratörer och författare av inlägg på SAGS webbsida. Vi har provat att ha särskilda skyddade medlemssidor, men eftersom detta inte fungerade särskilt bra har vi tagit bort dessa och har istället en oskyddad medlemssida som är åtkomlig från alla.

Vanliga medlemmar behöver alltså inte något lösenord, förutom de som vill bli inläggsförfattare, [...]

De lösenordsskyddade medlemssidorna

Som många redan har märkt, fungerar de lösenordsskyddade sidorna inte särskilt bra. För många är det omöjligt att komma in, även efter att rätt lösenord angetts. Alldeles nyss lyckades jag utan problem se dessa sidor, hemifrån. Ifrån datorn på min arbetsplats har jag inte lyckats sedan i somras.

Problemet beror sannolikt på någon sorts oförenlighet [...]

Ideer till framtida exkursioner efterlyses

Höstprogrammet för 2012 håller just nu på att bestämmas, men längre fram i tiden finns möjlighet att påverka. Varje höst respektive vår försöker vi göra en mer lokal utflykt, samt ett par lite längre, ibland omfattande flera dagar. Om just du är intresserad av något speciellt ställe, skicka gärna en kommentar till detta inlägg där [...]

Styrelsemötet 6 mars

På mötet tillsattes posterna:

vice ordförande – Anders Ersson kassör – Helen Kanne sekreterare – Jerry Johansson

Styrelsen diskuterade hur övriga ledamöter kan avlasta ordföranden och kassören.

Materialförvaltaren (som också är ordförande) kommer i fortsättningen inte alltid att ta med sig materiel till försäljning, eller annan utrustning som strålningsmätare, UV-lampa, mikroskop, [...]

Styrelsemötet 14 februari

Styrelsen samt valberedningen diskuterade bemanning av styrelse, tidningsredaktion, valberedning och posterna som ordförande och materialförvaltare. Flera poster behöver förnyas och en vakans fyllas.

Inneträffarna i mars respektive april måste byta plats för att det skall fungera för föredragshållarna.

Exkursionerna till Värmland och Finland diskuterades. Preliminärt schema godkändes.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkning för 2011. [...]