Aktuellt


SAGS anordnar mineralletning och korvgrillning på Utö den 16 juni. Välkomna!

Styrelsemötet 14 februari

Styrelsen samt valberedningen diskuterade bemanning av styrelse, tidningsredaktion, valberedning och posterna som ordförande och materialförvaltare. Flera poster behöver förnyas och en vakans fyllas.

Inneträffarna i mars respektive april måste byta plats för att det skall fungera för föredragshållarna.

Exkursionerna till Värmland och Finland diskuterades. Preliminärt schema godkändes.

Kassören gick igenom resultat- och balansräkning för 2011. Budgetförslag för 2012 diskuterades, slutlig version överenskommes per e-post och presenteras på årsmötet.

SAGS har fyllt 20 år! Efter årsmötet kan de som vill följa med ut och äte middag för att fira detta.

Någon glömde en stuff vid SAGS monter under mässan. Återfås mot (korrekt) beskrivning. Kontakta styrelsen.

Hälsningar från SAGS styrelse.

Skriv kommentar

  

  

  

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>