Aktuellt


SAGS anordnar mineralletning och korvgrillning på Utö den 16 juni. Välkomna!

Styrelsemötet 6 mars

På mötet tillsattes posterna:

  • vice ordförande – Anders Ersson
  • kassör – Helen Kanne
  • sekreterare – Jerry Johansson

Styrelsen diskuterade hur övriga ledamöter kan avlasta ordföranden och kassören.

Materialförvaltaren (som också är ordförande) kommer i fortsättningen inte alltid att ta med sig materiel till försäljning, eller annan utrustning som strålningsmätare, UV-lampa, mikroskop, m.m. om ingen bett om detta.

Styrelsen beslöt att inte föreslå en utökning av antalet styrelseledamöter, utan kommer istället försöka organisera kommitteer och adjungera deltagare till styrelsemöten.

Vårens återstående inneträffar gicks igenom. Vi behöver definitiva besked från föredragshållarna. Detaljerna kring mineralmarknaden den 29 maj diskuterades. Detaljerna kring exkursionerna till Värmland respektive Finland utarbetas på nästa styrelsemöte.

Det har föreslagits att mineralmässan kanske skulle få fler besökare om vi byter datum. Styrelsen behöver diskutera detta med Hasse Tranefors, t.ex. på nästa styrelsemöte, innan beslut fattas.

Skriv kommentar

  

  

  

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>