Aktuellt


Nästa nummer av Berg och Mineral planeras komma ut under oktober


Exkursioner anordnas till Gruvdalen och Stora Vika


Vi planerar att arrangera en medlemsträff under hösten via Skype.


SAGS mineralmässa kommer att skjutas upp till senvåren 2021

Fynd från Stora Vika

Stängt för kommentarer