Aktuellt


Hoppas sommaren varit givande. Nu ser vi fram mot höstens föredrag och exkursioner.

Medlemssidor

Detta är en sida, där SAGS presenterar information särskilt för medlemmar.

Här kan du till exempel titta på SAGS stadgar 2005 - vilket är den nu gällande versionen.

SAGS styrelse (mars 2019-februari 2020) är:
Dan Segerbäck, ordförande
Anders Ersson, vice ordförande
Gunilla Nordenskjöld, sekreterare
Erik Bjernulf
Stig Norström
Lejla Sundström
Jerry Johansson

Lån av utrustning
Föreningen har utrustning som på förfrågan kan lånas ut till medlemmar.

För närvarande finns två stenklyvar, två större och en mindre UV-lampor och en strålningsmätare för utlåning. Normal lånetid är mellan två på varandra följande medlemsmöten. Ibland behövs UV-lamporna och/eller strålningsmätaren under en exkursion, vilket då har företräde. Emellanåt är det stor efterfrågan på att få låna dessa, så de är inte alltid tiilgängliga omedelbart.

Det finns även tidskrifter och böcker som kan lånas ut på förfrågan. Listor över dessa kommer att publiceras senare.

Om du vill låna något av ovanstående kan du höra av dig till någon i styrelsen eller till Lars Hesslegård, tel. 070-4911693, så försöker vi ordna överlämnande vid följande medlemsmöte.

Utrustning för amatörgeologer kan köpas t.ex. från någon av följande återförsäljare:

Krantz

Mikon

UKGE

Amateur Geologist

Geology.com

Guldströms

(Klicka på länkarna)