Aktuellt


Torsdagen den 14 december 2017 hålls SAGS årliga Luciaauktion i Hartwickska huset.

Medlemssidor

Detta är en sida, där SAGS presenterar information särskilt för medlemmar.

Här kan du till exempel titta på SAGS stadgar 2005 - vilket är den nu gällande versionen.

Fototävling för SAGS Medlemmar

Vi avser att producera en ny broschyr till mässan i höst och behöver en mineralbild till denna. Vi utlyser därför en fototävling öppen för alla SAGS medlemmar. Det skall gärna men inte nödvändigtvis, vara en bild av mineral från Sverige och det kan både vara mindre stuffer och stora sådana. Bilderna bör vara tagna med kamera 10 Mpixel för att kunna förstoras upp. Ni kan skicka in högst 10 bilder men  i och med att ni levererar dessa så godkänner ni att SAGS kan använda dem i andra sammanhang (förstås med hänvisning till vem som tagit fotografiet och det gäller förstås även vinnaren i tävlingen),  t ex. omslag till BoM eller bildspel på dator under mässan. Styrelsen utser en vinnare som får en fin mineralstuff som tack. Skicka bilderna (helst i jpg-format) till Ordforande@sags.nu och senast 1 maj vill vi ha era bidrag

SAGS styrelse (mars 2015-februari 2016) är:
Dan Segerbäck, ordförande
Anders Ersson, vice ordförande
Ingrid Lindström, sekreterare
Lars Hesslegård
Christoffer Gyhlenius
Leo Ziegel
Jerry Johansson

Lån av utrustning
Föreningen har utrustning som på förfrågan kan lånas ut till medlemmar.

För närvarande finns en stenklyv, en UV-lampa och en strålningsmätare för utlåning. Typisk lånetid är mellan två på varandra följande medlemsmöten. Ibland behövs UV-lampan och/eller strålningsmätaren under en exkursion, vilket då har företräde. Emellanåt är det stor efterfrågan på att få låna dessa, så de är inte alltid tiilgängliga omedelbart.

Det finns även tidskrifter och böcker som kan lånas ut på förfrågan. Listor över dessa kommer att publiceras senare.

Om du vill låna något av ovanstående kan du höra av dig till Lars Hesslegård, tel. 070-4911693, som vet vem som just nu har dem, så kan ni komma överens om när och var överlämning kan ske, till exempel på ett kommande medlemsmöte.

Försäljning:
SAGS köper ibland in utrustning, för att sälja vidare till medlemmar, till självkostnadspris. Just nu finns
- Estwing geologhammare med långt skaft för 600:- (endast en kvar)
- Lupp med 10 ggr förstoring för 50:-
- Boken ”Mineral i Sverige” av Hedin/Jansson för 150:- (fåtal kvar)
- Plastaskar för mineral, olika storlekar, 3-5:- mindre mängd.
Är du intresserad av att köpa något av ovanstående, kontakta Lars Hesslegård tel. 070-4911693. Ibland (inte alltid) finns dessa tillgängliga på medlemsmöten även utan att någon har begärt detta.

Utrustning kan du också köpa in direkt ifrån någon återförsäljare, till exempel:

Krantz

Mikon

UKGE

Amateur Geologist

Geology.com

Guldströms

(Klicka på länkarna)