Aktuellt


God fortsättning!

Medlemssidor

Detta är en sida, där SAGS presenterar information särskilt för medlemmar.

Här kan du till exempel titta på SAGS stadgar 2005 - vilket är den nu gällande versionen.

SAGS styrelse (mars 2018-februari 2019) är:
Dan Segerbäck, ordförande
Anders Ersson, vice ordförande
Erik Bjernulf, sekreterare
Lars Hesslegård
Stig Norström
Lejla Sundström
Jerry Johansson

Lån av utrustning
Föreningen har utrustning som på förfrågan kan lånas ut till medlemmar.

För närvarande finns en stenklyv, en UV-lampa och en strålningsmätare för utlåning. Typisk lånetid är mellan två på varandra följande medlemsmöten. Ibland behövs UV-lampan och/eller strålningsmätaren under en exkursion, vilket då har företräde. Emellanåt är det stor efterfrågan på att få låna dessa, så de är inte alltid tiilgängliga omedelbart.

Det finns även tidskrifter och böcker som kan lånas ut på förfrågan. Listor över dessa kommer att publiceras senare.

Om du vill låna något av ovanstående kan du höra av dig till Lars Hesslegård, tel. 070-4911693, som vet vem som just nu har dem, så kan ni komma överens om när och var överlämning kan ske, till exempel på ett kommande medlemsmöte.

Utrustning för amatörgeologer kan köpas t.ex. från någon av följande återförsäljare:

Krantz

Mikon

UKGE

Amateur Geologist

Geology.com

Guldströms

(Klicka på länkarna)