Aktuellt


SAGS anordnar mineralletning och korvgrillning på Utö den 16 juni. Välkomna!

Gruvdalen september 2011

Ulf Jordung, som kan Gruvdalen bra och bor i närheten, guidade de ca 15 exkursionsdeltagarna. Gruvdalen kallas ibland också för Skeppsdal. Nedan visas ett axplock av fynden.

Beryllkristall, ca 1.5 cm tjock, med relativt frisk konsistens, omgiven av biotit, mikroklin och kvarts.

Biotitkristallerna vid Gruvdalen uppvisar ofta pseudorombisk form. Romben på bilden är ca 3 cm lång.

Dessa mörkglänsande, avlånga stavarna är rödbruna i genomlysning och kan vara fergusonit.

I närhet av beryll påträffade vi ofta små, svarta, glänsande kristaller av gadolinit. Storlek 4-5 mm.

Klinozoisit påträffades ganska rikligt som tunna, gråaktiga sprickfyllnader i pegmatiten. Ibland som stängliga kristallaggregat, ibland som en beläggning utan synlig textur.

Förutom de här avbildade mineralen hittades t.ex. också schörl och fluorit.