Aktuellt


OBS att inneträffarna under våren kommer att ske på torsdagar.

Bli medlem

Du kan bli medlem i SAGS genom att sätta in medlemsavgiften på plusgirokonto 85 59 43-7, alternativt swisha in avgiften till SAGS på nr 123 305 34 69. Kom ihåg att meddela namn, adress, telefonnummer och e-postadress till oss på SAGS.

För närvarande är medlemsavgiften:
200:- (ordinarie medlem)
50:- (ungdom upp till 16 år)
250:- (familjemedlemskap)

 

Prova gärna att komma på någon inneträff innan du bestämmer dig. Fråga efter ordföranden eller någon ifrån styrelsen och tala om att du funderar på att bli medlem, så berättar vi om föreningens verksamhet. Under ”Inneträffar” ser du var och när vi träffas.

Under hösten från 1 september kan man lösa medlemskap för resten av hösten och kommande år. Under hösten får man då föreningens tidning Berg & Mineral, samt tillträde till inneträffar och exkursioner. Rabatt på avgift för bord på mässan får man då inte under hösten.

Familjemedlemsskap innebär att flera familjemedlemmar är medlemmar i SAGS, men man får bara ett exemplar av tidningen och bara rabatt på avgiften för bord under mässan för en bokning (men man kan ju dela på de bokade borden).

Hantering av personuppgifter i Stockholms Amatörgeologiska Sällskap (SAGS)
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Den reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter Personuppgiftslagen.
GDPR ställer högre krav på hur vi som förening samlar in och behandlar dina personuppgifter.
Föreningen behöver medlemmars godkännande för att registrerar namn, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna uppfylla vårt uppdrag som ideell förening, genom att upprätthålla vårt medlemsregister och bevaka årsavgift samt göra utskick av medlemstidning, information om kvällsträffar och utfärder Dessa uppgifter används bara för dessa ändamål och vi sparar dem endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver eller så länge som krävs enligt lag och sprider dem aldrig till annan part. Registret uppdateras kontinuerligt så att eventuella felaktigheter rättas till. När du inte längre är medlem i föreningen raderas personuppgifterna. I och med medlemskap i SAGS har du godkänt att föreningen registrerar dina personuppgifter. SAGSs styrelse är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och du kan kontakta den via e-post till ordforande(at)sags.nu.

 


Andraditgranater från Kirunavaara. Foto Jerry Johansson © 2011.