Aktuellt


OBS att inneträffarna under våren kommer att ske på torsdagar.

Mineral vid Gruvdalen/Skeppsdal

Nedan visas exempel på stuffer vi funnit vid föreningens exkursioner till Gruvdalen, som även kallas Skeppsdal.

Beryllkristall, ca 1.5 cm tjock, med relativt frisk konsistens, omgiven av biotit, mikroklin och kvarts.

Biotitkristallerna vid Gruvdalen uppvisar ofta pseudorombisk form. Romben på bilden är ca 3 cm lång.

Dessa mörkglänsande, avlånga stavarna är rödbruna i genomlysning och kan vara fergusonit.

I närhet av beryll påträffade vi ofta små, svarta, glänsande kristaller av gadolinit. Storlek 4-5 mm.

Klinozoisit påträffades ganska rikligt som tunna, gråaktiga sprickfyllnader i pegmatiten. Ibland som stängliga kristallaggregat, ibland som en beläggning utan synlig textur.

Förutom de här avbildade mineralen hittades t.ex. också schörl och fluorit.