Aktuellt


OBS att inneträffarna under våren kommer att ske på torsdagar.

Medlemssidor

Detta är en sida, där SAGS presenterar information särskilt för medlemmar.

Här kan du till exempel titta på SAGS stadgar 2005 - vilket är den nu gällande versionen.

SAGS styrelse (mars 2022-februari 2023) är:
Dan Segerbäck, ordförande
Anders Ersson, vice ordförande
Gunilla Nordenskjöld
Erik Bjernulf, sekreterare
Stig Norström
Inger Nennesmo
Jerry Johansson

Lån av utrustning
Föreningen har utrustning som på förfrågan kan lånas ut till medlemmar.

För närvarande finns två stenklyvar, två större och en mindre UV-lampor och en strålningsmätare för utlåning. Normal lånetid är mellan två på varandra följande medlemsmöten. Ibland behövs UV-lamporna och/eller strålningsmätaren under en exkursion, vilket då har företräde. Emellanåt är det stor efterfrågan på att få låna dessa, så de är inte alltid tiilgängliga omedelbart.

Det finns även tidskrifter och böcker som kan lånas ut på förfrågan. Listor över dessa kommer att publiceras senare.

Om du vill låna något av ovanstående kan du höra av dig till någon i styrelsen, till Per Stark, tel. 073-6547252, eller till Lars Hesslegård, tel. 070-4911693, så försöker vi ordna överlämnande vid följande medlemsmöte.

SAGS har också införskaffat två UV-diodlampor som kan lånas i samband med möten i Hartwickska.

Utrustning för amatörgeologer kan köpas t.ex. från någon av följande återförsäljare:

Krantz

Mikon

UKGE

Amateur Geologist

Geology.com

Guldströms

(Klicka på länkarna)