Aktuellt


OBS att inneträffarna under våren kommer att ske på torsdagar.

Norgeresa

Bilder från en mineralexkursion till Norge, utgående från Tönsberg.

Rombporfyr från Soleröd. De beigefärgade romberna utgörs av andesin, de röda stänglarna i blåsrummen är manganepidot.

Första exkursionsdagen åkte vi norrut. Första stoppet var vid en ganska färsk sprängnig för ett vägbygge, vid Soleröd. Här fanns rombporfyrer, där fältspat-kornen utgjordes av andesin. Bergarterna innehöll talrika hålrum med små kristaller av gul titanit, grön epidot, röd manganepidot, samt vit illit.

Tuff från Soleröd. I hålrummen finns gul titanit, gråvit illit och röd manganepidot.

Vid Holmestrand besökte vi Tvillingbru, mest känt för sin ganska rikliga förekomst av augitkristaller. Centimeterstora augitkristaller, mörka till grönvita,  och stängliga aggregat av laxrosa laumontit var lätt att hitta. I hålrum hittades bergkristaller, iddingsit, m.m.

Laxrosa laumontit i basalt från Tvillingbru, Holmestrand

Sista stoppet gjorde vi utanför Drammen, vid Konnerud, där man brutit siverhaltig blyglans. Här kunde vi finna talrika sekundärt bildade zink- och kopparhaltiga mineral, som aurichalcit, smithsonit, hydrozinkit, serpierit, brochantit, malakit och bornit. Andra mineral vi kunde finna var kopparkis, blyglans, zinkblände, fjällig hematit, andradit, fluorit och manganit/pyrolusit. På slutet gjordes ett för platsen ovanligare fynd av Hawleyit, vilket är isomorft med Greenockit.

Turkos aurichalcit och gråbrun smithsonit i hålrum, gulgrön epidot i omgivningen. Från Konnerud.

Grönaktig sprickfyllnad av hawleyit. Från Konnerud.

På kvällen besökte vi Vestfolds amatörgeologer’s klubblokal, där ordföranden Stig Larsen välkomnade oss och där vi kunde köpa stuffer och fika. Vår guide Knut Edvard Larsen visade bilder och berättade om nästa dags resmål, Lindvikskollen, och Brögger’s upptäckt av Hellandit-Y just där.

Andra dagen åkte vi söderut, ner till Lindvikskollen utanför Kragerö, där vi framför allt hittade goda kristaller av schörl och stora välformade kristaller av mikroklin. Ett fynd av Hellandit gjordes, i form av två kristallfragment. Intill Lindvikskollen ligger en rutilgruva, där jag fann aggregat av mycket små rutilkristaller. Nära denna fanns en liten varp med rikligt innehåll av yttrotitanit som mörkbruna kristaller upp till 3 cm.  Jag hittade själv en på 2 cm.

Yttrotitanit från titanitvarpen vid Lindvikskollen, Kragerö.

Lite närmare Kragerö, vid Studsdalen, besökte vi därefter en liten varp i skogen med aggregat av mycket grova hornbländekristaller, upp till 3-4 cm breda rombiska stavar med flera dm längd. På dessa kristaller växte ibland asbestomvandlade amfiboler och aggregat av små, vita albitkristaller.

Tolv cm lång hornbländekristall, ihopvuxen med andra kristaller. Från Studsdalen, Kragerö.

Sista dagen besökte vi två larvikitbrott, Sagåsen och A/S Granit. Sagåsen har idag svalt det gamla Sagabrottet som låg inom området. På varpen finns gott om material från de alkaliska nefelinsyeniter som omgivit larvikiten, som ju utgörs av plagioklas-dominerade syeniter. Sagåsen är mycket mineralrikt. Nefelin dominerar, oftast beigefärgad, ibland omvandlad som rödaktig ”spreustein”. Sodalit, oftast svagt grönaktig till blekblå, undandagsvis klarblå fanns rikligt. Klargul wöhlerit, blekgul cancrinit, natrolit, långa hexagonala staplar av ferro-annit (biotit) och violett fluorit var också vanligt förekommande. Bland övriga fynd kan nämnas enstaka gulbruna zirkonkristaller, rödbruna glänsande körtlar av Britholit-Ce, violett diaspor, brun ferro-kentbrooksit (ingår i eudialyt-gruppen). Svarta massor, ibland delvis med kristallytor, var också ganska vanligt och bestod av ägirin eller amfiboler, t.ex. ferro-edenit (barkevikit).

Klarblå sodalit från Saga/Sagåsen.

Blekgul cancrinit, Sagåsen

A/S Granit ligger ganska nära Sagåsen, men ligger inom det egentliga Tvedalen. A/S Granit har tidigare kallats för Svensken och Tuften. Den intressanta delen av varpen är nefelinsyenitisk.  Här fann vi zirkonkristaller, vita aggregat av analcim, natrolit, små orangebruna skorpor av chiavennit, britholit-Ce, todorokit (ett svart mangansilikat som gärna bildar dendriter i sprickor), orangeröda körtlar av thorit samt svarta massor av ägirin och amfiboler.

Centimeterstor, orangeröd körtel av thorit ifrån A/S Granit

Bruna zirkonkristaller liggande i massiv zirkon, A/S Granit

Efter tre innehållsrika dagar, på bra lokaler och med en förstklassig guide, Knut Edvard Larsen, hade vi nära nog fyllt bussen med sten. Efter en hel dags bussresa tog det bra stund innan alla hade lastat över bagage och stenlådor i bilar.

Jerry Johansson

Gyllengul wöhlerit ifrån Sagåsen