Aktuellt


OBS att inneträffarna under våren kommer att ske på torsdagar.

Exkursioner

Tänk på att ta med slitstarka kläder, bekväma skor eller stövlar och regnkläder. Oftast behöver man också ta med något att äta. Handslägga, handskar, skyddsglasögon, hink och tidningspapper rekommenderas när vi samlar in mineral. Vid samåkning rekommenderar SAGS att passagerare betalar en milavgift om 18:- delat med antal personer som åker i bilen. Med antal som åker i bilen avses här förare plus passagerare. Förare och en passagerare ger då en passageraravgift om 9:- per mil, förare och två passagerare 6:- per mil osv.

Exkursioner våren 2024

28 april 2024 – Uppland
SAGS besöker Uppland. Herräng och Barkö, samt kanske ytterligare någon lokal kommer att besökas. Anmälan till Dan Segerbäck.

5 maj 2024 – Stora Vika
SAGS besöker kalkbrottet i Stora Vika, nära Nynäshamn. Vi åker i egna bilar. Anmälan via e-post senast 28/4 till jerry.johansson(at)fmv.se.

26 maj 2024 – Kolmården
Vi startar vid marmorbruksmuseet vid Kolmården samt ett brott. Dessutom besök vid Lilla Älgsjöbrottet och ev. Drömgruvan som tänkbara mål. Anmälning till Ingemar Johansson: johanssonsan(at)hotmail.com senast 19 maj.

Tidigare exkursioner

28-29 oktober 2023 – Dalarna
Inställt p.g.a. för få anmälningar.

24 september 2023 – Utö
SAGS besökte Utö. Det gick bra utan korvgrillning trots att många yngre geologer deltog. Bland mineralfynden märks Holmquistit m.m.

11 juni 2023 – Minimässa
SAGS anordnade en minimässa med mineral till försäljning, fika och en mineralauktion vid förrådet i Hägersten.

19-21 maj 2023 – Långban med omnejd
SAGS besökte Långban och Gåsgruvan.

13 maj 2023 – Lovisagruvan och Håkansboda
Exkursion till Lovisagruvan och Håkansboda i samarbete med VAGS.

13 november 2022 – Ytterby
SAGS besökte Ytterby gruva under jord.

18 september 2022 – Dannemora
Vi besökte Dannemora gruvor. Exkursionen leddes av Martin Sandström och Jörgen Langhof. Vi fick en geologisk och gruvhistorisk översikt samt en genomgång av nuvarande gruvaktiviteter och ett besök på det lokala mineralmuseet.

8 maj 2022 – Utös geologi
Under ledning av Erik Jonsson (SAGS-medlem, professor vid Uppsala universitet och geolog vid SGU) studerades Utös geologi. Vi började på havssidan och jobbade oss över ön, via gruvorna, till västra sidan.

23 april 2022 – Nyköping
Dagen inleddes med ett besök hos Arne Georgzen för att titta på hans mineralsamling, mest bestående av praktstuffer, både från Sverige och från resten av världen. Besöket avslutades med fika i Arne’s trädgård. Efter detta visade Lars Hesslegård upp några lokala fyndplatser – Sjösa gruvor, Gillingegruvan, samt en bergtäkt. Vi fann bl.a. amazonit, granater (andradit), samt cordierit. Dagen bjöd på riktigt bra väder för de 11 personer som deltog.

16 oktober 2021 – Utö
Årets sista exkursion gick till Utö. Hela 30 personer slöt upp. Vi fann en del litiummineral, särskilt petalit. Dock hittades ingen holmqvistit denna gång. Alla deltagare fick sitt lystmäte av grillad korv.

10 oktober 2021 – Väddö
Söndagen 10/10 guidades 10 SAGS-medlemmar vid Nothamn på Väddö av Karin Högdahl, geolog vid Uppsala universitet.
Efter besöket vid Nothamn åkte vi till Norra Fjäll för att leta scheelit och epidot

12 september 2021 – Skinnskatteberg och Bastnäs
Tretton medlemmar deltog. Dagen började med ett lätt duggregn som sedan upphörde under förmiddagen. Först besökte vi Hultebo, där vi fann gott om andalusit, även hyfsade kristaller, samt euxenit. Därefter åkte vi till Kusgruvan, och knackade grova granater, flera cm stora men lite oregelbundna och ibland med påväxter av kvarts. Nästa stopp blev Kockgruvan, där vi hittade mängder med wollastonit, samt något molybdenglans.
Vid vårt slutmål Bastnäs fann vi sedan allanit, cerit, håleniusit, brochantit, erythrin m.m. samt något bastnäsit.

23 maj 2021 – Sala
Per och Christina Nysten guidade oss till några skärpningar och gruvor i Salatrakten. Först Delboskärpningen i Jugansbo (13 km norr om Sala), där vi fann rikligt med ludvigit i ett serpentinförande dolomitskarn. Per Nysten har skrivit om detta i Geologiskt Forum under 2020. Nästa stopp gjordes vid Springargruvestråket (Mn-haltiga hematit-malmer) med manganskarn vid Saladamm (lite närmare Sala). Vi gjorde några fynd av en gul amfibol med det fantastiska namnet klinosuenoit, samt gul granat, lite rodonit och bementit. Sista stoppet blev Bronäsgruvan vid Sala gruvor med baryt och Ag-haltig blyglans.

16 maj 2021 – Håkansboda
SAGS ordförande Dan Segerbäck, som är har tillbringat mycket tid i Håkansboda, hjälpte oss att leta kristaller av koboltglans och oftast massiv glaukodot.

11 oktober 2020 – Stora Vika
SAGS gjorde ytterligare ett besök till Stora Vika kalkstenbrott utanför Nynäshamn, med Torgny Dahl och Dan Segerbäck som exkursionsledare, assisterade av Andreas Forsberg. Cirka tio deltagare fick en solig och trevlig stenknackardag i brottet.

27 september 2020 – Gruvdalen
Ulf Jordung ledde en exkursion till Gruvdalen, som är ett pegmatitbrott nära Åkersberga där man bl.a. kan hitta gul – grönaktig beryll, svart turmalin, kolumbit, fergusonit, gadolinit och fluorit. Ett tiotal medlemmar slöt upp och upplevde en solig dag på varpen.

27 juni 2020 – Stora Vika
Efter att Nynäshamns kommun givit oss klartecken, genomförde SAGS en exkursion, den 27 juni, till Stora Vika. Detta var en av årets varmaste dagar, då vi fick samsas med hundratals badgäster som badade i brottet. Det gjordes fynd av rosenkvarts, skapolit, kondrodit, spinell m.m. Bland övriga fynd märks orkideen purpurknipprot.

Alla ordinarie exkursioner under våren 2020 inställda
På grund av Coronapandemin ställde SAGS in alla exkursioner under våren 2020.

13 oktober 2019 – Utö
SAGS åkte till Utö. På detta ställe har man hittat över hundra olika mineral varav många fortfarande är ganska lätta att finna, såsom litiummineralen spodumen, petalit, turmalinen elbait, lepidolit och holmquistit och gediget silver (i små mängder), schörl, cassiterit, hematit, amazonit, mm. Förutom stenknackning bjöd SAGS på grillad korv med tillbehör på varphögen.

22 september 2019 – Stenfasader i Stockholm
Benno Kathol från SGU ledde en vandring runt i Stockholms innerstad för att visa oss stenfasader på olika hus.

7-8 september 2019 – Värmland
Exkursionen ställdes in p.g.a. för få anmälningar.

18-19 maj 2019 – Bastnäs och Norberg
SAGS besökte Bastnäs på lördagen, övernattade på vandrarhem i Norberg och letade mineral vid ny assessorskar, Fredriksgruvan nr 1, samt Bålsjöbergskronan. Bland fynden märks romeit, ganofyllit, samt det mindre vanliga granatmineralet calderit.

28 april 2019 – Bredsjönäs
33 personer deltog, vilket är rekord för våra Bredsjönäs-exkursioner. Det blev ingen korvgrillning p.g.a. eldfaran i skog och mark, men i gengäld hade vi varmt och behagligt väder. Bland fynden märks prehnit, apofyllit, diopsid, granat, klinozoisit, aragonit och wollastonit.

13 oktober 2018 – Södra Stockholm
Tio personer slöt upp och Lars Hesslegård visade oss fyndigheter i Salem med kristallin mikroklin, granater, fluorit, samt aggregat med små kristaller av epidot. Vid Botkyrka kyrka hittade vi grafit, fluorit, epidot samt pyritkristaller.  

23 september 2018 – Norberg
Exkursionen ställdes in p.g.a. för få anmälningar.

25-26 augusti 2018 – Närke
Denna dag besökte ett tiotal SAGSare Fossilmuseet i Sköllersta söder om Örebro. Ägaren Jan Johansson visade upp många olika fossil från alla tidsperioder, spännade. På eftermiddagen besöktes Västerby fältspatbrott där vi hittade svart turmalin och lite blå apatit-F, men bara spår av vismutglans och gedigen vismut. Nästa dag besöktes Zinkgruvan där vi i en mindre hög med kopparmalm hittade stora mängder cubanit och fina stuffer med koboltglans. Några små fläckar med nickelin och breithauptit fann vi också. Pga driftproblem fanns det inte någon zink/blymalm tillgänglig. På det hela taget en mycket lyckad helg med fint väder.

16 juni 2018 – Utö
Dags igen för ett besök vid vår ”hemmafyndplats” som en uppföljning av novemberträffen. Vi grillade korv samt letade och fann litiummineral.

10-13 maj 2018 – Värmland
Denna långhelg besökte vi Långban och Gåsgruvan. Erik Jonsson stod för guidningen.

22 april 2018 – Sala
SAGS besökte Sala silvergruva.

14 oktober 2017 – Lovisagruvan
Inte mindre än 15 SAGS-medlemmar besökte Lovisagruvan tillsammans med VAGS. Vi fann bland annat bra blyglans (även små dodekaedriska kristaller), greenockit, cerrusit, mangandendriter, samt bergbeck.

22-24 september 2017 – Dalsland
Exkursionen ställdes in på grund av för få anmälda medlemmar.

2 september 2017 – Fågelleksgruvan
Drygt 10 SAGSare mötte upp vid Fågelleksgruvan för att leta efter skarmineral i varphögarna vid denna järnmalmsgruva som tillhör Vigelsbofältet. Vädret var strålande och de flesta gjorde nog bra fynd av diopsid, epidot och granat. Några av oss fick på köpet fästingar med oss hem men det fixades lätt med en pincett.

25-28 maj 2017 – Fossiljakt vid Kinnekulle
Vi letade fossil i kalkbrotten vid Kinnekulle under ledning av Ulf Jordung och Per Stark. Här finns bl.a. kristalläpplen, snäckor, bläckfiskar och trilobiter.

14 maj 2017 – Bastnäs
Över 20 medlemmar besökte den berömda gruvan Bastnäs utanför Riddarhyttan i Västmanland. Bland fynden märks cerit, allanit, malakit, wroewolfeit, brochantit, håleniusit, erythrit, carrolit och vismutglans.

23 april 2017 – Fågelleksgruvan
Exkursionen inställd på grund av för få anmälningar och dåligt väder.

9 oktober 2016 – Nothamn på Väddö
Per Nysten (geolog vid SGU) som kan detta område utan och innan guidade oss vid denna geologiskt mycket intressanta plats.

17-18 september 2016 – Norberg, Borlänge och Falun
Denna helg besöktes Assessorskan i Norberg, Grönsjöberg utanför Borlänge, Näverberg och Skyttgruvan nära Falun (guidade av Emil Gregori), samt Körbergsklack vid Hofors (guidade av Ingvar Sahlander). Bland fynden märks Rodonit, Spessartin, Wollastonit, Babingtonit, Gahnit, Antofyllit och Andradit.

28 augusti 2016 – Utö
SAGS letade sällsynta litium-mineral och grillade korv på Utö i Stockholms skärgård.

28 maj 2016 – Uppland
Vi besökte Liäng, samt Fågelleksgruvan i Uppland. Goda kristaller av granater, epidot och diopsid hittades.

6-8 maj 2016 – Långban med omnejd
Fredagen den 6:e åkte vi till Lindbomsgruvan och knackade fram granatkristaller samt kvastformiga aggregat av hornblände, under ackompanjemang av 4 smålommar som spelade i sjön intill varpen. Under kvällen gick vi med UV-lampor på varpen i Långban, där vi bl.a. fann små korn av swedenborgit med blå fluorescens. I medhavd tubkikare kunde vi också se Jupiter och tre av dess månar.
Lördagen den 7:e ägnades helt åt Långban, där vi fann schefferit, tilasit, spessartin, bly (en liten plåt), richterit, berzeliit, hedyfan – klar och gul i en spricka, magnesioferrit omgiven av litargit, rodonit, tefroit – som en gråaktig omvandlingsprodukt runt rodonit, hematit och magnetit. Några fynd gjordes av almandin, baryt och pyroaurit, samt i ett litet block även caryinit.
På söndagen delade vi på oss – några åkte till Jakobsberg, några till Sjögruvan, några till Gåsborn och Hällefors silvergruva. Därefter hemåt.

24 april 2016 – Utö-exkursionen inställd
Eftersom båten ut till Utö inte gick p.g.a. strejk ställdes exkursionen in.

17-18 oktober 2015 – Lovisagruvan, Tuna Hästberg och Geologiska museet i Borlänge
Vi letade mineral vid Lovisagruvan och i Yxsjöberg, besökte gruvan vid Tuna Hästberg, samt Geologiska museet i Borlänge.

19 september 2015 – Södra Stockholm
SAGS besökte ett antal lokala mineralförekomster söder om Stockholm. Skärpningar nära Huddingegruvan bjöd på magnetit epidot och granater, invid Bauhaus i Alby hittades grafit, i ett grustag i Uttran fans block med drusrum innehållande små bergristaller och granater, i Salem besöktes en fyndighet med granatkristaller upp till 5 cm, samt en bit därifrån sprickor med mikroklinkristaller. I en större sprängning i Moraberg fann vi bl.a. fluorapatit och  cordieritkristaller.

23 augusti 2015 – Stora Vika
Elva personer slöt upp i Stora Vika. Eftersom vi inte fick svar i tid från markägaren, som ju bedriver verksamhet i norra halvan av brottet, så fick vi hålla oss i södra delen. Vi hade riktigt bra väder och samlade in grafitkristaller, vesuvian, zoisit/anortit, granater, blå albit, amazonit, biotit, flogopit och muskovit var. sericit.

6 juni 2015 – Utö
Vi avslutade vårprogrammet på Utö, letade fram litiummineral och grillade korv guidade av Anders Ersson.

14-17 maj 2015 – Exkursion till Småland
SAGS genomförde en 4-dagars exkursion till Småland.
Dag 1 – Norra Kärr, bjöd som vanligt på rikligt med eudialyt, rosenbuschit, ägirin, Magnesio-arfvedsonit, Eckermannit, Natrolit, Katapleit m,m.
Dag 2 – Guldvaskning i Ädelfors. Vi fick lära oss hur man gör och med lånad utrustning lyckades vi alla hitta lite guld i Emåns isälvsavlagringar. På kvällen åkte några av oss till Hökhult och letade scheelit i UV-ljus till ackompanjemang av morkulla och kattuggla.
Dag 3 – Vi besökte Sunnerskog, där vi fann rikligt med kopparglans, grossular xx, andradit xx, malakit, epidot, diopsid samt krysokolla, azurit och covellin.
Dag 4 – Efter en lunchrast i Gladhammar fortsatte några av oss till Djupedalsgruvan, där vi fann rikligt med xenotim, apatit, samt lite monazit

26 april 2015 Skeppsdal
SAGS besökte Skeppsdal,  letade och fann beryller, turmaliner och andra mineral.

12 oktober 2014 – Utö
SAGS besökte den klassiska lokalen Utö i Stockholms södra skärgård. Här finns bl.a. litiummineral som elbait (litiumturmalin, i rosa, blå och gröna varianter), petalit, amblygonit, lepidolit och holmquistit. Även arsenikkis, manganapatit, mikrolit och beryll brukar man kunna finna här.

27-28 september 2014 – Zinkgruvan och Bölet
Sven Olov Niklasson guidade oss vid Zinkgruvan och Bölet. Vid zinkgruvan kunde vi i nyupptagen malm finna blyglans, zinkblände, amazonit, koboltglans, nickelin, kubanit, samt kopparkis. Vid Bölet hittade vi manganit, pyrolusit, baryt, fluorit och en liten körtel av vanadinit.

6-7 september 2014 – Värmland
Femton SAGS-medlemmar besökte Långban och Gåsgruvan i superbt väder. Bland fynden märks gediget bly och grovkristallin richterit i Långban, samt granater i flera olika färger i Gåsgruvan.

29 maj – 1 juni 2014 – Fossiler vid Siljan
Närmare 20 deltagare guidades runt i Rättvikstrakten av Ulf Jordung. I kalkbrotten i Östbjörka, Jutjärn, Osmundsberg och Amtjärn hittade vi mängder med fossil. Flera arter av trilobiter & koraller ( både nässel- och mossdjur ), åtskilliga varianter av graptoliter, armfotingar, bläckfiskar & tagghudingar ( kristalläpplen och sjöliljor ). Några fynd av speciellt korall och armfotingar var ruskigt hela och fina, samt ett par trilobiter likaså. Dessutom besöktes Styggforsen, Sandstensbrottet och Springkällan. Efter 4 dagars letande kunde alla styra kosan hemåt med ett brett leende och bilen full av häftiga och coola fynd.

11 maj 2014 – Stora Vika
SAGS besökte kalkbrottet vid Stora Vika, strax norr om Nynäshamn. Kyla och några smärre regnskurar hindrade inte att 22 personer slöt upp. Exkursionen började i brottets norra del, där vi fann titanit, aktinolit, spinell, kondrodit, serpentin, skapolit, flogopit, biotit, muskovit, granat, fluorapatit m.m. Framåt dagen droppade deltagarna av, men några orkade även med södra delen. Här hittades grafitkristaller, granat, anortit, zoisit, samt ljusblå albit och blekgrön amazonit.

27 april 2014 – Bredsjönäs
SAGS tillbringade en varm och solig dag i Bredsjönäs, nära Åkers Styckebruk. Bland fynden märks prehnit, apofyllit, klinozoisit, diopsid, wollastonit, aragonit och andradit. I hålrum hittades till och med välformade kristaller av prehnit, apofyllit, aragonit, samt ett mörkt mineral.

12 oktober 2013 – Dannemora
Redogörelse för exkursionen kommer att publiceras senare.

21 september 2013 – Bastnäs
15 mineralletare tillbringade en varm och solig dag i Bastnäs. Bland mineralfynden märks cerit, ferroallanit, wroewulfit, brochantit, håleniusit, malakit, erytrin och molybdenglans. I skogen ovanför varpen fanns dessutom svartbräken att beskåda för de växtintresserade.

22-24 augusti 2013 – Västerbotten
SAGS besökte Västerbotten under tre dagar. Vid Björkdalsgruvan fick vi en presentation av gruvverksamheten och en chans att hitta guld på varpen, vilket inte var så lätt. Den klassiska litiumpegmatiten Varuträsk bjöd på grön, röd och blå elbait, lepidolit, kassiterit, petalit, med mera. Vi blev även guidade runt i Maurliden, där vi framför allt fann pyritstuffer med kristaller på upp till 8 mm. I Malå passade vi på att titta på SGU’s arkiv – där finns såväl kartor, som rapporter och borrkärnor, samt utställningen Geoexpo. I Lainijaur intervjuades vi av SVT, men hittade just inget annat än magnetkis-pentlanditmalm. Några av oss fyndade därefter tellurobismutit vid Mångfallsberget. Ett stort plus var det varma och soliga vädret, samt det minimala antalet mygg och andra insekter.

2 juni 2013 – Zinkgruvan
Vi samlades kl. 10.00 i Åmmeberg, vid gamla kvarnen och inledde med ett besök på Sven-Olof Nicklassons mineralutställning i kvarnen, därefter åkte vi tillsammans till Zinkgruvan. Förutom zinkblände och silverhaltig blymalm lyckades vi också hitta ganska skapliga kristaller av koboltglans på över en centimeter.

9-12 maj 2013 – Guldsmedshyttan med omnejd
SAGS besökte under 4 dagar Ingelshyttan, Reboda, Mangruvan, Guldsmedshyttans silvergruva, Lovisagruvan, samt Håkansboda. 10 deltagare var med alla dagarna, ytterligare 7 anslöt vid Lovisagruvan. Bland fynden märks beryll, richterit, spessartin, rodonit, hematit, greenockit och koboltglans. Förutom mineralfynden kunde deltagarna också höra spelande pärluggla och orrar.

27 april 2013 – Utö
Deltagarna samlades vid Årsta brygga. SAGS bjöd på grillad korv. På varpen hittades holmquistit, blå elbait, lepidolit, manganapatit med mycket mer.

14 oktober 2012 – Väddö
Hela 18 personer infann sig till säsongens sista exkursion. Vid vårt första stopp, i Stabby, fann vi finkornig magnetit (ibland xx) som bildade gångar i dolomit, i ett par fall med ludwigit intill. För övrigt fanns här massiv hornblände, serpentin, granat och vackert grön, bladig klorit (klinoklor, möjligen var. leuchtenbergit). Vid Norra Fjäll drabbades vi av regn, så det blev en lerig upplevelse. Vi lyckades i alla fall hitta gott om scheelit, epidotkristaller (upp till 10cm!), fina kristaller av pyrit, samt massiv magnetkis och kopparkis.

1-2 september 2012 – Stollberg med omnejd
Ludvika bjöd på solsken hela lördagen och hyggligt väder på söndagen. I Stollberg fann vi arsenikkis, zinkblände, blyglans, hydrozinkit, antofyllit m.m. Skisshyttan bjöd på rikligt med imponerande solar av gedrit och i Gräsberg fanns gott om (sammanväxta) bergkristaller. Vi besökte även Dammbergsfältet, Lustigkulla och Tvistbo. Ett sista stopp gjordes vid den klassiska ametistlokalen utanför Surahammar, där vi faktiskt fortfarande kunde finna (massiv) ametist tillsammans med vit- och grönbandad fluorit, samt klara bergkristaller.

28-29 juli 2012 – Kopparbergsmässan och Yxsjöberg
I samband med Kopparbergsmässan passade några av medlemmarna på att besöka Yxsjöberg, där det fortfarande är lätt att hitta scheelit och goda exemplar av hedenbergit. Kortare besök gjordes även vid Kaveltorp och Ljusnarsberg.

27 juni-4 juli 2012 – Finland
SAGS genomförde en resa till Finland. Heliodorfyndigheten i Luumäki, Kalkbrottet i Lappeenranta, stenmässan i Ylämaa, ett spektrolitbrott nära Ylämaa, den klassiska Viitaniemi-pegmatiten, kalkbrottet i Pargas, samt Rosendalspegmatiten på Kimito besöktes. Bland fynden kan nämnas morion, praktfull skriftgranit, spektrolit, blå kalcit, väyrynenit, hurlbutit, triplit, topas, kolumbit/tantalit, jättekristaller av meionit och diopsid, kondrodit, norbergit, paragonit, beryll, stora aggregat av dolomitkristaller. Tiden räckte även till för att titta på skyttegravar vid ryska gränsen och en botanisk trädgård i Åbo.

17-20 maj 2012 – Värmland
Vi bodde på Munkeberg’s camping och vandrarhem i utkanten av Filipstad. Torsdagen ägnades åt Långban, där vi bl.a. hittade fredrikssonit (sällsynt) och ganska rikligt med bly. Flera fynd gjordes även av margarosanit. Fredagen besöktes Lindbomsgruvan, där det finns rikligt med tämligen stora granater (andradit) upp till 4-5 cm. Vi gjorde även korta stopp vid Aggruvan och vid Finnmossefältet, utan någon större lycka, innan vi åkte till Nordmarks gruvmuseum på eftermiddagen. Sist besökte vi Jakobsberg. Lördagen tillbringades i Hålsjöberg, där vi bl.a. fann rikligt med kyanit, scorzalit och rutil. Hälften av deltagarna fortsatte upp till pegmatiten i Riddaho. Vägen var rejält dålig, så vi fick gå sista biten. När vi väl hittat själva varpen kunde vi finna bavenit, amazonit, cleavlandit och bergkristaller. Söndagen spenderades i Gåsgruvan. Här fann vi bl.a. bergläder, andraditkristaller, ferrobrucit och periklas.

21 april 2012 – Utö
SAGS mötte våren på Utö. Hela 26 personer deltog, trots dåliga väderprognoser. Det var lite kallt, men annars var vädret oväntat bra. Föreningen bjöd på grillad korv i ett flertal varianter, mer eller mindre kryddade, till tonerna av folkmusik från föreningens egen spelman.

Medlemmarna fann flera block innehållande rariteten holmquistit, flera goda fynd gjordes av lepidolit (trilitionit), spodumen, petalit, amblygonit, beryll (vit, massiv), grön och rosa elbait, schörl, amazonit, manganapatit, arsenikkis, baryt!, pyrit m.m.