Aktuellt


OBS att inneträffarna under våren kommer att ske på torsdagar.

Strålande tider – Radioaktiva stuffer

Jag köpte mig en lite bättre kalibrerad strålningsmätare för ett tag sedan, tänkte det kunde vara bra att veta om en del stuffer man plockar hem är ok eller inte att ha inne i hemmet. Vi är ju trots allt ibland ute och plockar hem saker från platser där det finns radioaktiva mineraler.

På klubbens minimässa i våras köpte jag bl.a. en stuff med Hollandit från Ultevis i Lappland och råkade sedan läsa att den kan vara svagt radioaktiv. Så jag tänkte att det där vore kul att lägga upp en lite simpel mätserie på och se vad det ger. Här är lite resultat av dessa mätningar.

Jag har gjort 3 sorters mätningar, dels en ren dos mätning i enheten µSv/h (micro Sievert per timme), dels ren geigermätning av beta+gamma strålar , samt enbart gamma strålning under en 10 minuters period och en hel serie med dessa.

Ren dos av bakgrundsstrålning ligger hemma hos mig på mellan 0,1 – 0,2 µSv/h vilket ligger helt i normal linje med andra orter där jag hittat information om dosnivåer av naturlig bakgrundsstrålning. Beta+Gamma ligger i medel på 210 tick/10min och enbart Gamma 206 tick/10min i medel (se nedan, klicka på bilden för en större version). De svarta strecken visar på variansen mellan serier av mätningar.

Som ni ser i diagrammet nedan (klicka på bilden för en större version),  så har jag mätt på avstånden 0 cm (dvs kloss mot stuffen) och upp till 5 cm ifrån med steg om 1 cm åt gången. B+G faller snabbt (orange kurva) med avståndet och här är det fram för allt betastrålningen som avtar, vilket kan jämföras med enbart gammastrålningens flacka kurva (blå) som planar ut och strax kommer ned till nivåerna för den naturliga bakgrundsstrålningen. Dosmässigt ligger det på 0,25 – 0,27µSv/h , dvs knappt över det naturliga nivåerna (mätt kloss mot mätaren).

Nu tänkte jag fråga er som är strålfysiker ( Jerry , Dan m.fl. ) och som kan det här med stråldoser.

- Vilka energinivåer är det frågan om i denna typ av stråning som kommer från sönderfall i mineraler ??

- Vid vilka nivåer bör man undvika att ta hem en mineralstuff eller åtminståne inte ha den innomhus ??

- Vad isåfall är farligast , strålningen i sig eller söderfallsprodukterna ( radon-döttrar etc ) ??

 

/Uffe

1 kommentar till Strålande tider – Radioaktiva stuffer

 • Jerry

  Att bedöma vilka nivåer av strålning som är farliga är lite vanskligt och bör baseras på medicinska studier, men i de fall strålningen bara ligger på 2-3 gånger högre nivå än bakgrundsstrålningen borde risken med själva strålningen vara måttlig.
  Bakgrundsstrålningen har sitt ursprung dels i kosmisk strålning, dels i strålning från den lokala berggrunden. Små mängder av uran, thorium, m.fl. finns praktiskt taget överallt, men halterna varierar geografiskt. Bakgrundsstrålningen märks av praktiskt taget överallt och allt liv på jorden utsätts för denna kontinuerligt, dygnet runt och bör alltså vara en lämplig måttstock för hur farlig strålning är.
  Så länge man hanterar lågstrålande stuffer (t.ex. 2-3 ggr bakgrundsstrålningen) under begränsad tid bör strålningen från stuffen i sig inte vara något problem.
  Däremot resulterar oftast de radioaktiva sönderfall (som orsakar strålningen) i att det bildas bl.a. radioaktiva gaser, s.k. radondöttrar. Dessa kommer in i kroppen genom inandning och kan alltså påverka oss på känsligare ställen.
  Som en rekommendation bör man alltså helst inte förvara stuffer som strålar signifikant mer än bakgrundsstrålningen inomhus, utan på en väl ventilerad plats. Att hålla i och titta närmare på lågstrålande stuffer under någon minut behöver inte vara farligt. Om strålkällan är ett material som smetar av sig kan man använda handskar eller tvätta händerna efteråt för att undvika långvarig kontakt och att det oavsiktligt hamnar t.ex. i munnen.
  Stuffer som strålar mer är generellt farligare, både genom direkt strålning och via gasformiga sönderfallsprodukter.
  Precis var gränsen går för ”farliga” stuffer vet jag inte.
  Innan man tar hem en radioaktiv stuff bör man själv sätta sig in i riskerna och se till att man verkligen kan hantera stufferna på ett tillräckligt säkert sätt.